Fundația Culturală "Renașterea Română"

Fundatia Culturala "Renasterea Româna"


office: Bdul CAROL I nr 4, Bloc HABITAT Corp A, Etj 3, Cam 306, Cod Postal 700505;
HJ 123/30.11.1992; CIF 3419730; Cont nr. RO34 RNCB 0178 1276 2574 0001 - BCRContact


Prof.univ.dr.ing. Ilinca Mircea 0744 - 514556 ilincamircea@yahoo.com

e-mail: officefcrr@yahoo.com

tel: 0232-211696, 0232232786;

fax: 0232-211696