Fundația Culturală "Renașterea Română"

Proiecte- Cursuri gratuite de programare web pentru copii de liceu aflati in dificultati materiale
- Dezvoltari ulterioare ale proiectului "Cross-Cultural Connexions "
- CROSS CULTURAL DIALOGUE CLUB - loc de intalnire (si pe internet) pentru tinerii saraci si nu numai.
- Dezvoltarea colaborarilor cu adiministratiile publice si cu unitatile scolare din mediul rural.Exista deja o oferta din partea primariei din com. Tiganasi pentru:
- Sprijinirea functionarii “Centrului educativ penru copiii provenind din familile dezavantajate” prin instruirea instructorilor pentru cursurile de “Initiere în utilizarea calculatoarelor“,care se vor organiza în cadrul centrului.
- Participarea în conditii de parteneriat la realizarea proiectului PHARE 2000 : ” Modernitate si transparenta în administratia publica locala” în valoare de 21500 EUR.În cadrul parteneriatului Fundatia va realiza sistemul informational necesar asigurarii legaturii prin INTERNET între administratie si cetatean.Participarea la acest proiect va permite va permite dezvoltarea experientei acumulate ca urmare a colaborarii cu alte administratii locale.
- Depunerea documentatiei si obtinerea acreditarii din partea Directiei de Dialog, Solidaritate Sociala si familie a judetului Iasi ca furnizor de servicii sociale,în conformitate cu HG 1024/2004.
- Realizarea unor proiecte în cadru programelor cu finatare externa:
   “Children First” destinat combaterii manifestarilor de excludere sociala în rândul elevilor.Acest proiect va constitui o dezvoltare la nivel municipal a proiectului “Pro - Camarad”.
   “Coeziune economica si sociala” care va permite sprijinirea directa a tinerilor provenind din familii defavorizate pentru obtinerea calificarii dorite si obtinerea unui loc de munca.
- Colaborarea cu Agentia Nationala a Sustinerii Initiativei Tinerilor si cu Univ. Teh. “Gh. Asachi” a unui Centru de Instruire a Studentilor în scopul încurajarii acestora pentru alcatuirea si depunerea unor proiect originale.
- Participarea la Proiectul Phare twinning RO02/IB/SO/03 “Sprijin pentru MMSSF pentru consolidarea sistemului de formare profesionala continua”. Acest proiect este realizat de catre MMSSF cu scopul pregatirii furnizorilor de formare în sensul abordarii metodelor moderne de instruire,adecvate structurii participantilor la cursuri.
- Realizarea dosarelor de autorizare pentru urmatoarele ocupatii:
   Operator instalatii pentru controlul nedistructiv;
   Electromecanic instalator pentru montarea si intretinerea ascensoarelor;
   Sudor;
- Continuarea amenajarii spatiului din str Arcu nr 85,bl CL-13 ca laborator pentru buna desfasurare a programelor de formare.Organizarea activitatilor de laborator va contribui în mod direct la cresterea calitatii activitatii de formare.
- Reamenajarea Laboratorului de informatica de la Sc Gen. “ Petru Poni”.

CONTINUAREA UNOR PROGRAME ANTERIOARE
- Cross Cultural Connexions - 2002
- Centrul de Primire Copiii Strazii "Sf. Andrei" Iasi
- Continuarea colaborarii cu Sc. Gen. “Petru Poni
- Atragerea de scoli comunale care sa colaboreze în timp la programele educationale
- Atribuirea burselor Fundatiei în com Scâteia – dec 2004
- Participarea Fundatiei la dotarea Laboratorului de Programare de la Fac de Automatica si Calculatoare
- Concursul “Al 4-lea val” Editia a VIII –a , nov. 2004
- Participarea Fundatiei pentru realizarea revistei “Fluctuatii Meditative” la Liceul “Mihai Eminescu”
- PROIECTUL INTERNATIONAL “SCOALA DE SPITAL”


COLABORAREA CU ADMINISTRATIILE LOCALE
Primaria municipiului Iasi
- Protocol de colaborare
- Avizul de functionare al “Clubului Tineretului”
- Copii strazii la Clubul Tineretului
- Proiectul “Porti deschise pentru viitorul tinerilor strazii”

Prefectura judetului Iasi
- Protocol de parteneriat pentru realizarea “Punct de Informare Documentara a Cetatenilor”

Primaria oras Târgu Frumos
- Acordul de parteneriat pentru realizarea “Centru de Dialog Intracomunitar prin INTERNET”

Inspectoratul de Politie al Judetului Iasi
- site-ul www.politia-iasi.ro realizat gratuit de Fundatia Culturala “Renasterea Româna”


ACTIVITATEA DE CERCETARE STIINTIFICA
- Colaborarea cu cadre didactice de la Univ. de Medicina si Farmacie “Gr. T Popa” Iasi
- Scrisoarea de prezentare a proiectului “Impactul utilizarii prelungite a sistemelor de calcul asupra dezvoltarii copiilor”- Chestionarul destinat anchetei în rândul elevilor
- Colaborarea cu cadre didactice de la Univ. The. “Gh. Asachi”Iasi - Tema contractului “Laborator didactic informatizat pentru instruirea în domeniul programarii calculatoarelor”