UNIVERSITATEA TEHNICA "GH. ASACHI" IASI

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Promoţia 1970

CADRELE  DIDACTICE ALE PROMOŢIEI  1970


Conf.dr.ing. Ailincăi Ion
Prof.dr.ing. Alexandrescu Virgil
Conf.dr.ing. Andrei Emil
Prof.dr.ing. Androne Camelia
Conf.dr.ing. Androne Ioan
Conf.dr.ing. Antonescu Mihai
Prof.dr.ing. Antoniu Mihai
Conf.ing. Babei  Nicolae
Prof.dr.ing. Bărbulescu  Dumitru
Prof.dr.ing. Bejan Ioan
Conf.dr.ing. Bergman Iosif
Ş.l.dr.ing. Boiciu Vianor
Prof.dr.doc.ing. Boţan N.V.
Prof.dr.ing. Botez Cornelia
Prof.dr.ing. Braier Alfred
Ş.l.ing. Buţurcă Eugen
Conf.dr.ing. Caba Simona
Prof.dr.doc. Climescu Alexandru
Lector univ. Constantinescu Elena
Prof.dr.ing. Creţu Mihai
Prof.dr.ing. Diaconescu Mircea
Conf.dr.ing. Filipiuc Ioan
Prof.dr.ing. Ganciu Teoharie
Prof.dr.ing. Gavrilaş Nicolae
Conf.dr.ing. Giosan  Traian
Prof.dr.ing. Guşă Mircea
Conf.ing. Hanganu Emil
Conf.dr.ing. Huiu Constantin
Prof.dr.ing. Huţanu Corneliu
Prof.dr.ing. Ioachim Dan
Prof.dr.ing. Ivas Dumitru
Prof.dr.doc.ing. Luca Emil
Conf.dr.ing. Maftei Gheorghe
Prof.dr.ing. Mitrea Săvel
Prof.dr.ing. Mocanu  Dumitru
Prof.dr.ing. Olah Rodica
Prof.dr.ing. Oprişor Mircea
Prof.dr.ing. Oprişor Simion
Prof dr doc ing Petrescu  Vasile
Prof.dr.ing. Poeată Alexandru
Prof.dr.ing. Poeată Nina
Conf.dr.ing. Pogângeanu Petru
Prof.dr.ing. Popescu Ilie
Conf.ing. Popovici Aurel
Prof.dr.ing. Preda Laurean
Ş.l.ing. Radu Nicolae
Prof.dr.ing. Rosman Hugo
Prof.dr.ing. Savin Gheorghe
Prof.dr.ing. Sebastian Leopold
Conf.dr.ing. Scutaru Ovidiu
Ş.l.ing. Ştirbu Vasile
Ş.l.dr.ing. Taşcă Grigore
Prof.dr.ing. Teodoru Emil
Lector univ.dr. Ţiţariu Ioan
Prof.dr.ing. Turic Laurenţiu
Conf.dr.ing. Vasiliu Anastasia
Prof.dr.ing. Voicu Mihail
Prof.dr.ing. Valachi Alexandru