UNIVERSITATEA TEHNICA "GH. ASACHI" IASI

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Promoţia 1970

Cursul festiv
Banchet
Ce frumosi am fost! 1965-1970
Ce tineri am ramas! 2013